Møde hos I-KC

Projekter

Tidligere donationer

Over årene har Zonta Frederiksberg støttet en række meget forskelligartede personer og institutioner. Som oftest i forbindelse med arrangementer og møder, hvor vi har haft lejlighed til at besøge pågældende institution eller møde en repræsentant derfra.

Som eksempler kan nævnes: GirlTalk (hvor mange af medlemmer samtidig er private støttepersoner), Mødrehjælpen og Redens

Projekt 2017 – 2019

Vi søger et nyt projekt i de kommende sæsoner. Forslag modtages gerne og vil blive drøftet i Bestyrelse og på medlemsmøder

Projekt 2015 – 2017

I sommeren 2015 indgik vi i et samarbejde med Invandrer Kvindecentret (I-KC), som er en socialøkonomisk virksomhed under Københavns Kommune. Projektet er nu afsluttet.