Fakta

Zonta Frederiksberg:

  • Zonta Frederiksberg har p.t. 17 medlemmer
  • Vi mødes i månederne september – juni hver den 1. onsdag i måneden. Vi starter normalt kl. 18 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Klubbens kontingent er for år 2017/18 kr. 3.000. Det betales enten samlet den 1. juli, eller kvartårlig, 1. juli, 1. september, 1. december og 1.marts. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til til klubmøder, incl. forplejning. I særlige tilfælde, hvor vi besøger en udstilling, overværer en teaterforestilling eller lign. betales entré eller billetter særskilt på dagen.
  • Nye medlemmer betaler endvidere et indmeldelsesgebyr på kr. 450,- til Zonta International

Medlemsmøder

Vores faste mødested er “Junior-klubben” i Vardegade på Østerbro, her holder vi hjemmemøder omkring et aktuelt emne, ofte med et gæsteoplæg og efterfølgende drøftelse. I forbindelse med møderne serverer vores faste kok et let måltid med vand/vin efterfulgt af kaffe/te med lidt sødt. Når vi er på besøg  udenfor Vardegade, f.eks. på en virksomhed, et udstillingssted eller lign. finder vi et rart sted at spise, hvor der også er mulighed for hyggeligt samvær.

I sæsonen 2016/17 er vi bl.a.  blevet klogere på eneagrammet, besøgt handicap organisationernes hus i Tåstrup, hørt et gribende foredrag om europas flygtninge og besøgt Peter Wibroes have i Søllerød. Arrangementerne for resten af 2017 findes under aktivitetskalenderen til højre. Hvert år har faste møder:

  • Sommermøde i august (årets eneste møde med aktiv tilmelding)
  • Julemøde i december
  • Årsmøde/Generalforsamling i marts

Gæster

Gæster er altid meget velkomne til vores medlemsmøder,  hvad enten det er for at deltage i et arrangement af særlig interesse, eller for at møde klubbens medlemmer og vurdere om et medlemsskab kunne være aktuelt.  Til dækning af klubbens omkostninger til møderne  betaler gæster kr. 275,-  Kontakt formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Nye medlemmer

Modtages også meget gerne. Kontakt Hanne Lund Hanne Lund (h.lund.privat@gmail.com), formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne for nærmere information

Formand, kasserer, bestyrelse og udvalg

Klubbens formand, bestyrelse og udvalg vælges for 2 år ad gangen, og udgøres fra det nye Zonta år 2016/2017 af

Formand: Christina Falck Broberg (christina.falck@hotmail.com)

Kasserer: Inge Hjorth Hansen (hjorthinge@gmail.com)

Bestyrelse:

Udvalg:

 For at deles om opgaverne og engagere medlemmerne i klubbens aktiviteter er nedenstående udvalg nedsat/planlagt:

  • Aktivitets og sæsonprogramudvalg, der planlægger, aftaler og koordinerer årets medlemsmøder: Hanne Raug Fritzbøger, Marianne Petersen og Birthe Petersen
  • Medlems og rekrutteringsudvalg, der løbende arbejder med rekrutteringskanaler, og sikrer en god modtagelse af såvel gæster som nye medlemmer: Hanne Lund og Ria Frejlev
  • Projekt og -koordineringsudvalg, nedsættelse afventer p.t. evalueringsmøde med de øvrige københavnerklubber omkring fælles aktiviteter (Walk and Talk i Frederiksberg have august 2017)

WEB: I denne sæson er Mette Müller ansvarlig for indholdet af Zonta Frederiksbergs web site.

Zonta Danmark:

Zontas formål, historie, symbolet, oplysninger om landsledelsen, fælles arrangementer som det årlige landsmøde, seminarer, mødereferater m.m. findes på startsiden http://www.zonta.dk