Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  er åbent for gæster. Pris for deltagelse for ikke medlemmer af Zonta Kbh II – 100 kr. Tilmelding til anne@nord-fair.dk og samtidig indbetaling af 100 kr. til Zonta Kbh II’s konto 1551 10269075 med angivelse af navn.